Ηλιακός φράχτης

Ηλιακός φράχτης για ζώα (10 km)
Solar