Βάση

Βάση για δοχεία

Καπάκι

Καπάκι για δοχεία

Κίτ πλωτήρα πνευματικός

(Πλωτήρα, σαμπρέλα, τρόμπα, βαλβίδα)

Πλωτήρας παραφινέλαιου

Πλωτήρας παραφινέλαιου

Αφοι Δρουμτσεκα Ο.Ε.