Ανοξείδωτο βραστήρας

Κυλινδρικό ανοξείδωτος βραστήρας

Αφοι Δρουμτσεκα Ο.Ε.